Wynajem sali

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Dukli Nr 168/16 z dnia 3 października 2016 roku stawki najmu pomieszczeń Domu Ludowego w Jasionce wynoszą:

  • 150 zł netto za zorganizowanie przyjęcia weselnego przez mieszkańców Jasionki;
  • 300 zł netto za zorganizowanie przyjęcia weselnego przez osoby nie będące mieszkańcami Jasionki;
  • 50 zł netto za zorganizowanie uroczystości rodzinnej;
  • 100 zł netto za najem na inne imprezy niż rodzinne;
  • 65 zł netto za najem na inne spotkania komercyjne trwające do 5 godzin (ryczałt).

Wynajem chłodni znajdującej się w budynku Domu Ludowego w Jasionce wynosi 100 zł netto.

Do w/w stawek zostanie doliczony podatek VAT, a najemca pokrywa także koszty mediów naliczone na podstawie dokonanych odczytów liczników.

Nieodpłatne korzystanie z pomieszczeń Domu Ludowego możliwe jest w przypadku:

  • zebrania wiejskiego, organizowanego przez Burmistrza, Sołtysa lub Radę Sołecką,
  • spotkania dla mieszkańców, organizowanego przez jednostki działające na terenie sołectwa: Stowarzyszenia, Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotniczą Straż Pożarną.

Podstawą do korzystania z pomieszczeń Domu Ludowego jest umowa użyczenia lub umowa najmu. Zainteresowani wynajmem sali proszeni są o kontakt z sołtysem.