Regulamin

1. Niniejszy regulamin obowiązuje każdego użytkownika serwisu. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia użytkownika z jego przestrzegania. Osoba, która odwiedza serwis, automatycznie obejmowana jest obowiązującym regulaminem.

2. Celem serwisu jasionka24.pl jest dostarczanie informacji oraz promowanie wizerunku miejscowości w internecie.

3. Utrzymaniem porządku na stronie zajmuje się administracja strony. Serwis jasionka24.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy użytkowników.

4. Administratorzy mają prawo do usuwania lub zmiany komentarzy w każdej chwili jeżeli uznają to za stosowne. Dotyczy to również dodawania ostrzeżeń i blokowania\usuwania kont użytkowników.

5. Zabrania się używania wulgaryzmów oraz obrażania innych osób w komentarzach. Komentarze powinny być związane z informacją zawartą w wiadomości. Niedopuszczalne jest także reklamowanie adresów swoich stron internetowych.

6. Niestosowanie się do zasad powyższego regulaminu będzie skutkować czasową\stałą blokadą lub usunięciem konta.

7. Wszelkie błędy oraz propozycje związane z serwisem należy przedstawić administratorom strony w zakładce „Kontakt”.

8. Władze portalu zastrzegają sobie prawo do zmian regulaminu.