Stowarzyszenie „Złota Studzienka”

dsc7649m0ed(1)

Stowarzyszenie „Złota Studzienka” powstało 9 maja 2014 roku dzięki staraniom p. Andrzeja Szczurka.

Celem stowarzyszenia jest:
• sprawowanie opieki nad Złotą Studzienką oraz innymi miejscami związanymi z kultem i obecnością św. Jana z Dukli;
• propagowanie osoby i kultu św. Jana z Dukli;
• ułatwienie dostępności miejsc związanych z kultem św. Jana z Dukli;
• współpraca ze wszystkimi sanktuariami związanymi z kultem św. Jana z Dukli
• integracja narodów w oparciu o cześć, którą oddają św. Janowi – Polacy, Słowacy, Węgrzy i Ukraińcy;
• organizowanie pielgrzymek i wyjazdów do miejsc związanych z osobą św. Jana z Dukli;
• uzyskiwanie środków na rzecz opieki, rozwoju i promocji kultury naszego regionu i miejsc z nią związanych;
• działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu;
• działalność dobroczynna na rzecz potrzebujących;
• podtrzymywanie i rozwój patriotyzmu i tradycji narodowych.

Zarząd:
Szczurek Andrzej – prezes zarządu
Cypara Tadeusz – viceprezes zarządu
Kafel Stanisław – sekretarz
Wołtosz Agata – skarbnik
Głód Wiesława – członek zarządu
Szczurek Paweł – członek zarządu

Komisja reweizyjna:
Karkoszka Bogusław
Szczurek Adam
Bożentka Andrzej

Adres:
Stowarzyszenie Złota Studzienka
Jasionka 15A
38-450 Dukla

KRS: 0000508679
NIP: 6842640329
Regon: 360803094