Zabytki

Architektura drewniana

Oprócz zabytków w postaci kościoła i dzwonnicy w Jasionce zachowało się wiele zabytków architektury drewnianej. Do dzisiaj w Jasionce istnieje kilka domów drewnianych, krytych strzechą. Najstarszy zachowany z roku 1861 (obecnie dach pokryty blachą) Oprócz niego kilka z drugiej połowy lub końca XIX wieku. Są one konstrukcji zrębowej, węgłowane na obłap. Dwutraktowe z sienią na osi i częścią gospodarczą pod wspólnym dachem. W tych najstarszych z poł. XIX w. występują: sień przez cały dom, jedno wejście z sieni do stajni i do części mieszkalnej. Część mieszkalna to tzw. duża izba z piecem i tzw. mała. Nie ma podłogi jedynie gliniana polepa. Część gospodarcza to stajnia i tzw. „boisko”, na którym młócono zboże cepami. W bogatszych tego typu chatach można było spotkać dwa takie boiska. Późniejsze chaty z okresu międzywojennego budowane były też z częścią gospodarczą ale wejście do stajni było osobne. Najczęściej składały się z trzech izb: kuchni i dwóch innych, budowano je często z gankiem. Obecnie większości z nich wyremontowane pokryte blachą lub eternitem. Bardzo często do domu przylegała tzw. szopa – pomieszczenie na różne narzędzia gospodarcze.

fr5

Wiatraki

Często przy domu budowane były tzw. spichlerze z wiatrakiem u góry gdzie przechowywano zboże i mielono mąkę. Wiatraki takie zastępowały używane powszechnie żarna.

13

Kapliczki

Na terenie miejscowości znajdują się liczne kapliczki, najstarsza murowana kapliczka została wzniesiona w 1925 roku. Znajduje się przy drodze, w południowo-wschodniej części miejscowości (Przylasek).

IMG_002 (3)