Władze sołectwa

władze solectwa3

RADA SOŁECKA

rada

Stoją od lewej: Paweł Szczurek, Mariusz Wróbel, Wacław Lorenc, Wiesław Rachfał, Adam Szczurek, Bogusław Karkoszka, Rafał Jakieła, Krzysztof Matusik, Michał Zając.