Harmonogram wywozu śmieci

UWAGA:  Odbiór odpadów wielkogabarytowych będzie odbywał się tylko po telefonicznym zgłoszeniu pod nr: 13 436 81 61 lub 13 436 89 40. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 maja do godz. 15:00, a ich odbiór przewidziany jest na 31 maja.

0001

0002