Z Jasionki do Ameryki, czyli emigracje XX wieku

Przełom XIX i XX w., to czas, w którym wielu Polaków zdecydowało się na emigrację za wielką wodę. Dotyczyło to też mieszkańców Jasionki…

Zapewne była to dla nich decyzja bardzo trudna – zostawiali często rodzinę, płynęli w nieznane, bez znajomości języka, nie wiedząc, co tak naprawdę ujrzą.

„Głos Rzeszowski” w 1900 r. tak opisywał początek emigracji:

[…] Na dworcu w Rzeszowie siadło we czwartek w nocy kilkaset osób. Wysyła ich właściciel biura wywiadowczego Feniger. […] Agent poniewiera ludzi, klnie głośno tak, że kilku z obecnych na dworcu chciało na miejscu dać mu wyraźną admonicyę. Przy boku agenta było 2 stójkowych, nie było natomiast nikogo, ktoby stawał w obronie znieważonych wychodźców. Wielu z wychodźców w ostatniej chwili przed wsiadaniem do pociągu energicznie zażądało wydania im w ręce kontraktów i agent wydać je musiał. Transporty takie odbywają się codziennie[…]

Pociągiem trzeba było dojechać do największych miast portowych – Bremy, Hamburga, Antwerpii, Kopenhagi, Triestu nad Adriatykiem, Liverpoolu, Southampton, Rotterdamu, Gdańska, Cherbourga, Cuxhawen, Hawru, by stamtąd popłynąć statkiem do „ziemi obiecanej”.

W 1891 r. dziennikarze Gazety Rzeszowskiej pisali:

Według urzędowej statystyki wywędrowało do Ameryki w roku 1890 na Bremę 140 000 osób, więc o 37 000 więcej niż w roku 1889. Na Hamburg wywędrowało 99 000 osób, czyli o 16 000 więcej niż w roku 1889 […]

Ważnym i nowym elementem rozwoju gospodarczego przełomu XIX/XX wieku były wyjazdy setek tysięcy, a nawet milionów ludzi do innych, bardziej rozwiniętych krajów, w poszukiwaniu pracy i zarobku. Nazwano to emigracją zarobkową. Pierwsze większe migracje miały miejsce w latach 1821-1840, gdzie do innych krajów wyjechało 2 mln ludzi. Faktyczna, masowa migracja nastała dopiero w drugiej połowie XIX wieku. Sprzyjał temu rozwój komunikacji morskiej, ale przede wszystkim – wzrost liczby mieszkańców Europy o około 200% w ciągu jednego stulecia. W latach 1750-1914 z Europy wyjechało około 60 mln emigrantów. W tym okresie wyjeżdżali ludzie w większości z biednych regionów czy ziem np. jugosłowiańskiej, włoskiej, irlandzkiej, ale i terenów polskich, węgierskich czy czeskich. Jechali w nieznane gnani własną nędzą a jednocześnie nadziejami szybkiego wzbogacenia się, rozsiewanymi zwłaszcza przez agentów werbujących w ten sposób robotników do różnych fabryk czy plantacji. Najwięcej emigrantów kierowało się do Stanów Zjednoczonych oraz Kanady, Australii, Nowej Zelandii, Argentyny a zwłaszcza Brazylii.

Na ziemiach polskich najbiedniejszym regionem była Galicja. Chłopi małorolni stanowili tu ogromną większość, w niektórych powiatach nawet 90% gospodarstw. Sąsiadowały one z wielkimi majątkami ziemskimi bogatej szlachty i arystokracji. Słaby rozwój przemysłu najczęściej uniemożliwiał synom chłopskim znalezienie pracy w mieście. Dlatego niemal wszystkie dzieci pozostawały na wsi, wpływało to na szybkie dzielnie gospodarstw chłopskich na coraz to mniejsze, co w wyniku uniemożliwiało utrzymaniu rodziny.

Stąd też na przełomie XIX/XX wieku z przeludnionych wsi Galicji w tym także z powiatu brzozowskiego „za chlebem” wiele osób migrowało za Ocean. Według licznych ogłoszeń w prasie, ale też tzw. „werbowników” – zachęcano do wyjazdu, organizując lub zapewniając o zorganizowaniu, ułatwieniu wyjazdu wielu rodzinom. Mieszkańcy Podkarpacia niejednokrotnie sprzedawali swe liche gospodarstwa za zaniżoną cenę, aby mieć pieniądze na wyjazd za granicę. Tam upatrywano, bowiem poprawy warunków życia, poprawy biednego losu, tam miał być ich Eden. Wobec coraz większej migracji opiekę nad uchodźcami zaczęło sprawować powstałe na przełomie wieku Towarzystwo Opieki nad Wychodźca mi. Towarzystwo organizowało pomoc w emigracji do krajów głównie zamorskich, gdzie znajdowały się przedstawicielstwa Austrii (pamiętajmy, że Polska odzyskała niepodległość dopiero w 1918 r.). Towarzystwo za pośrednictwem swych terenowych przedstawicieli miało nie tyle zachęcać ile pomagać w przyszłym emigrantom w ułatwieniu zakupu biletu na statek, a na miejscu w znalezieniu lub przy dzieleniu ziemi pod uprawę i budowę domu. Dla wielu pośredników stało się to źródłem niezłego zarobku. Proponując wyjazd pobierano kwotę rzekomo dla załatwienia formalności wyjazdu a w rzeczywistości dwukrotnie większą. Pośrednicy z Galicji docierali ze swoimi ofertami także na teren Węgier, gdzie zachęcali do wyjazdu, zapewniając załatwienie formalności morskich w portach Bałtyckich. Węgrzy na teren Galicji (Podkarpacia) wędrowali pieszo lub dostawali się tu pociągami i stąd właśnie mieli mieć wykupione bilety do Gdańska. Wiele z tych osób nie miało żadnych dokumentów, wierzyli bowiem na słowo, że to się załatwi, że to się uda.

W archiwach amerykańskich odnalazłem listę mieszkańców Jasionki o często występujących nazwiskach, ale spotyka się też nazwiska nie występujące we wsi, mogą one być z drugiej Jasionki. Wiele nazwisk było pisanych fonetycznie w archiwach,  co przy nieznajomości języka pozwala się tylko domyślać prawdziwych. Wiele osób z Jasionki posiadało po II wojnie kontakt z rodziną z Ameryki. Może ta lista pozwoli mieszkańcom odszukać dalekie korzenie rodzinne w USA. Sam odnalazłem brata mego dziadka Wojciecha Welcera. z którym rodzice mieli kontakt listowny.

A więc odkrywajmy karty historii Jasionki. Poniżej lista emigrantów zawierająca: imię nazwisko, wiek, miejscowość, gdzie przybyła (port), datę przybycia, nazwę statku, do kogo przyjechała z adresem, oraz czasami kto z rodziny pozostał w kraju.

Bak Tekla, 36 lat, Jasionka, przybyła do Nowego Jorku 30 marca 1909 r. Na Vaderland, dołączając do kuzyna Błażeja Custarza w Braddock, Penn; najbliższy krewny ojciec Stanisław Chloy

Bal Anna, 18 lat, Jasionka, przybyła do Nowego Jorku 16 sierpnia 1903 r. Na Blucher, dołączając do przyjaciółki Jadwigi Kola w Amsterdamie w Nowym Jorku
Barcak Zofia, 19 lat, Jasionka, przybyła do Nowego Jorku 27 kwietnia 1910 r. Na Kroonland, dołączając do brata Jędrzeja w Dubois, Penn; najbliższy krewny ojciec Mateusz Barcak w Jasionce

Parylak Honorata, 22 lata, Jasionka, przybyła do Nowego Jorku 30 marca 1909 roku w Vaderland, dołączając do kuzyna Błażeja Cesarza w Braddock, Penn; najbliższy krewny ojciec Wacław Parylak

Barsznica Jakub, 17 lat, Jasionka, przybył do Nowego Jorku 5 kwietnia 1902 r. Na Graf Waldersee, dołączając do siostrzenicy Marii Bankowskiej

Belczyk Stanisław, 37 lat, Jasionka, przybył do Baltimore 10 lutego 1905 r. W Weimarze, dołączając do kuzyna Antoniego Bolka w Pittsburghu, Penn

Chlap Katarzyna, 20 lat, Jasionka, przybyła do Nowego Jorku 30 marca 1909 r. W Vaderland, dołączając do szwagra Pitlo Belagki w Passaic, New Jersey; najbliższy krewny Ojciec Bonifacy Chlap

Chlap Andrzej, 16 lat, Jasionka, przybył do Nowego Jorku 10 marca 1906 roku Na Menem, dołączając do szwagra Jana Gloda w Pittsburghu, Pa.

Chłap Barbara, 25 lat, Jasionka, przybyła do Nowego Jorku 31 marca 1903 r. Na Grosser Kurfurst, dołączając do brata Jędrzeja Chłapa w Pensylwanii

Chlap Filip, 35 lat, Jasionka, przybył do Nowego Jorku 22 maja 1900 r. Na Bremie, dołączając do przyjaciół w Chicopee, Mass; był w USA do 1895 roku

Chlap Filip, 38 lat, Jasionka, przybył do Nowego Jorku 3 czerwca 1902 r. Na Moltke, jadąc do Pittsburgha, Pa. Towarzyszył mu brat Jan Chlap, 47 lat.

Chlap Jędrzej, 27 lat, Jasionka, przybył do Nowego Jorku 22 września 1912 Na Kolumbii, dołączając do przyjaciela Wojciecha Welcera w Braddock, Penn; najbliższa krewna żona Agnieszka Chlap w Jasionce

Chlap Jendrzej, 35 lat, Jasionka, przybył do Nowego Jorku 21 czerwca 1901 roku w Pensylwanii, dołączając do Małgorzaty Chlap w Chicopee, Mass; w USA od 1891 do 1896 roku

Chlap Katarzyna, 20 lat, Jasionka, przybyła do Nowego Jorku 30 marca 1909 r. Na Vaderland, dołączając do szwagra Pitlo Belegty w Braddock, Pa; Najbliższy krewny Ojciec Bonifacy Chlap w Jasionce.

Chlap Małgorzata, 24 lata, Jasionka, przybyła do Nowego Jorku 22 maja 1900 r. Na Zieten, dołącza do przyjaciół w Chicopee, Mass.

Chlap Tomas, 16 lat, Jasionka, przybył do Nowego Jorku 21 marca 1905 roku na Patricii, dołączając do szwagra Piotra Pelorzyka w Elizabethport, New Jersey

Chlap Tomasz, 45 lat, Jasionka, przybył do Nowego Jorku 18 czerwca 1902 na Friedrich der Grosse, dołączając do Uncle in Cohoes w Nowym Jorku

Cichon Apolonia, 18 lat, Jasionka, przybyła do Nowego Jorku 12 listopada 1905 r. Na Menem, dołączając do kuzyna Drzala w Pensylwanii

Cichon Franz, 29 lat, Jasionka, przybył do Nowego Jorku 18 maja 1903 r. Na Arkadii, dołączając do kuzyna Marcina Wrobla w Pittsburghu, Penn

Cieklinski Julianna, 17 lat, Jasionka, przybyła do Nowego Jorku 14 października 1912 r. Na Kaledonii, dołączając do szwagra JózefaTurka w Elizabeth, New Jersey; najbliższa krewna Matka Wiktorya Cieklinska

Cieklinsky Jan, 41 lat, Jasionka, przybył do Nowego Jorku 11 czerwca 1903 r. W Pretorii, dołączając do szwagra Walenty Peczak w Braddock, Penn.

Cieklinski Jan, 45 lat, Jasionka, przybył do Nowego Jorku 24 sierpnia 1907 w Pretorii, dołączając do przyjaciela Tomasza Turka w Braddock, Pa; najbliższa krewna żona Marya Cieklinska w Jasionce

Ciesla Jan, 38 lat, Jasionka, przybył do Nowego Jorku 2 maja 1902 r. Na Renem, dołączając do brata Wawrzyńca w Johnstown, Penn

Cyrek Andrzej, 26 lat, Jasionka, przybył do Nowego Jorku 5 marca 1910 r. Na Zieten, dołączając do szwagra Jana Piecucha w Amsterdamie w Nowym Jorku; najbliższy krewny Ojciec Walenty Cyrek w Jasionce

Cyrek Francisek, 19 lat, Jasionka, przybył do Nowego Jorku 5 marca 1910 r. Na Zieten, dołączając do szwagra Wawrzyńca Janickiego w Amsterdamie w Nowym Jorku; najbliższy krewny ojciec Józef Cyrek w Jasionce

Cyrek Marya, 19 lat, Jasionka, przybyła do Nowego Jorku 15 marca 1910 roku w Ameryce, dołączając do przyjaciela w Amsterdamie w Nowym Jorku; najbliższa krewna siostra Salomea Cyrek w Jasionce

Glod Adam, 38 lat, Jasionka, przybył do Nowego Jorku 10 listopada 1901 r. Na Fenicję; dołączy do brata Jana Gloda w Pittsburghu w Pensylwanii

Glod Alojzy, 40 lat, Jasionka, przybył do Nowego Jorku 20 lutego 1906 w Ameryce, dołączając do brata Pawła w Hazleton, Penn

Glod Andrzej, 24 lata, Jasionka, przybył do Baltimore 9 maja 1902 r. Na Chemnitz, dołączając do brata J. Gloda w Pittsburghu, Penn

Glod Anna, 20 lat, Jasionka, przybyła do Nowego Jorku 15 lutego 1911 roku w Bremie, dołączając do kuzyna Josefa Turka w Elisabethport, New Jersey; najbliższa krewna Macocha Regina Glod w Jasionce

Glod Antony, 37 lat, Jasionka, przybył do Baltimore 28 maja 1896 r. Na Neckar, jadąc do Filadelfii, Pa.

Glod Franz, 23 lata, Jasionka, przybył do Nowego Jorku 27 października 1900 roku na Graf Waldersee, dołączając do brata Pawła Gloda w Hazleton, Penn

Glod Franz, 37 lat, Jasionka, przybył do Nowego Jorku 1 października 1903 r. Na Patricię, jadąc do Braddock, Pensylwania, do znajomego Wojciecha Szyszaka

Glod Jan, 26 lat, Jasionka, przybył do Baltimore 21 maja 1903 r. Na Breslau, dołączając do szwagra Grzegorza Samana w Pittsburghu, Penn

Glod Jan, 15 lat, Jasionka, przybył do Nowego Jorku 1 marca 1905 roku na Grosser Kurfurst, dołączając do kuzynki Anny Kucharskiej w Pittsburghu, Penn.

Glod Jan, 36 lat, Jasionka, przybył do Baltimore 10 lutego 1905 Na Weimarze, dołączając do brata Pawła Gloda w Hazleton, Penn

Glod Jan, 33 lata, Jasionka, przybył do Nowego Jorku 30 marca 1909 roku na Vaderland, dołączając do znajomości Blamicji Ciesielskiej w Braddock, Penn; najbliższa krewna żona Zofia Glod w Jasionce

Glod Jan, 18 lat, Jasionka, przybył do Nowego Jorku 23 października 1909 roku w Filadelfii, dołączając do kuzyna Stanisława Balsika w Pittsburghu, Penn; najbliższy krewny Ojciec Adam w Jasionce

Glod Jedrzej, 16 lat, Jasionka, przybył do Nowego Jorku 15 stycznia 1911 Na Kolumbii, dołączając do ojca Pawła Gloda w Hazleton, Penn; najbliższa krewna Mama Marya Glod w Jasionce

Glod Jedrzej, 18 lat, Jasionka, przybył do Nowego Jorku 23 lutego 1903 r. Na Koniginie Luise, dołączając do kuzyna Tomasza Chlapa w Mckeesport, Penn

Glod Josef, 27 lat, Jasionka, przybył do Nowego Jorku 19 października 1901 r. Na Furst Bismarck, dołączając do kuzyna Marcina Wrobla w Pittsburghu, Penn

Glod Josef, 35 lat, Jasionka, przybył do Nowego Jorku 14 marca 1910 roku Na Kalifornii, dołączając do brata Szczepana Gloda przy 104 Talbot Street, Braddock, Penn. Był w USA do 1906 roku. Najbliższa krewna żona Rozalia Glod w Jasionce.

Glodowna Josefa, 23 lata, Jasionka, przybyła do Nowego Jorku 2 maja 1910 roku Na Kaledonii, dołączając do kuzyna Stefana Gloda w Braddock, Penn; najbliższa krewna siostra Marya Glod w Jasionce

Glod Julianna, 20 lat, Jasionka, przybyła do Nowego Jorku 20 lutego 1906 roku w Ameryce, dołączając do wujka Wojciecha Gloda w Hazleton, Penn; najbliższy krewny ojciec Józef Glod

Glod Ludwig, 18 lat, Jasionka, przybył do Nowego Jorku 29 maja 1905 roku Na Armenii, dołączając do przyjaciela Wojciecha Szyszlaka w Braddock, Penn

Glod Ludwig, 26 lat, Jasionka, przybył do Nowego Jorku 14 marca 1910 roku w Kalifornii, dołączając do przyjaciela Szczepana Gloda w Braddock, Penn; najbliższa krewna żona Josefa w Jasionce; spędziłem 3 1/2 roku w Ameryce 1 1/2 lat temu

Glod Marjanna, 19 lat, Jasionka, przybyła do Nowego Jorku 1 lipca 1921 r. Na Polonię, dołączając do Wujka Jakuba Wrobla w Calumet, Penn; najbliższy krewny brat Michał Glod w Jasionce

Glod Maryanna, 18 lat, Jasionka, przybył do Nowego Jorku 14 października 1912 r. Na Kaledonii, dołączając do przyjaciela w Elisabethport, New Jersey; najbliższa krewna Matka Rosalia Glod

Glod Michal, 19 lat, Jasionka, przybył do Nowego Jorku 18 maja 1903 r. O Arkadii, dołączając do przyjaciela Marcina Wrobla w Pittsburghu, Penn

Glod Michal, 25 lat, Jasionka, przybył do Nowego Jorku 23 października 1909 r. Na Filadelfii, dołączając do kuzyna Stanisława Balsika w Pittsburghu, Penn; najbliższy krewny ojciec Adam Glod w Jasionce

Glod Michal, 28 lat, Jasionka, przybył do Nowego Jorku 22 września 1912 Na Kolumbii, dołączając do krewnego Wojciecha Welcera w Braddock, Penn; najbliższa krewna żona Maryanna w Jasionce

Glod Michal, 25 lat, Jasionka, przybył do Nowego Jorku 21 stycznia 1914 r. Na Vaderland, dołączając do Franciszka Gloda w Hazleton w Pensylwanii; najbliższa krewna żona Małgorzata Glod w Jasionce

Glod Pawel, 26 lat, Jasionka, przybył do Nowego Jorku 9 grudnia 1899 r. Na Palatii, dołączając do brata Alojza Gloda w Hazleton, Penn

Glod, Piotr, 33 lata, Jasionka, przybył do Nowego Jorku 18 maja 1903 roku Na Arkadii, dołączając do kuzyna Walentego Szczurka w Pittsburghu, Penn

Glod Pryska, 17 lat, Jasionka, przybyła do Nowego Jorku 22 października 1912 Na Kolumbii, dołączając do ciotki Barbary Szyszlak w Breddock, Penn; najbliższy krewny ojciec Józef Glod w Jasionce

Glod Regina, 7 lat, Jasionka, przybyła do Nowego Jorku 3 listopada 1913 r. Na Laponii, dołączając do ojca Jana Gloda w Pittsburghu, Penn; najbliższy krewny Wujek Paweł Mroczko w Jasionce

Glod Rozalia, 24 lata, Jasionka, przybyła do Nowego Jorku 28 października 1906 Na Blucher, dołącza do przyjaciela Jędrzeja Turka w Castle Shannon, Penn

Glod Stanislaw, 18 lat, Jasionka, przybył do Nowego Jorku 18 maja 1903 r. O Arkadii, dołączając do kuzyna Marcina Wróbla w Pittsburghu, Penn

Glod Stanislaw, 9 lat, Jasionka, przybył do Nowego Jorku 3 listopada 1913 r. Na Laponii, dołączając do ojca Jana Gloda w Pittsburghu, Penn; najbliższy krewny Wujek Paweł Mroczko w Jasionce

Glod Stefania, 4 lata, Jasionka, przybyła do Nowego Jorku 3 listopada 1913 roku Na Laponii, dołączając do ojca Jana Gloda w Pittsburghu, Penn; najbliższy krewny Wujek Paweł Mroczko w Jasionce

Glod Szczepan, 19 lat, Jasionka, przybył do Nowego Jorku 11 czerwca 1903 r. Na Pretorii, dołączając do brata Jozefa Gloda w Braddock, Penn

Glod Szczepan, 23 lata, Jasionka, przybył do Nowego Jorku 28 marca 1909 roku Na Patricii, dołączając do znajomego w Pittsburghu w Pensylwanii; najbliższy krewny brat Władysław Glod w Jasionce

Glod Tomasz, 30 lat, Jasionka, przybył do Nowego Jorku 12 marca 1905 roku Na Brandenburgii, dołączając do szwagra w Braddock w Pensylwanii

Glod Wladyslaw, 23 lata, Jasionka, przybył do Nowego Jorku 10 marca 1906 r. Na Main, dołączając do brata Jędrzeja w Mckeesport, Penn

Glod Władysław, 21 lat, Jasionka, przybył do Nowego Jorku 27 lutego 1903 r. Na Koniginie Luise, dołączając do kuzyna Tomasza Chłapa w Mckeesport, Penn

Glod Zofia, 38 lat, Jasionka, przybyła do Nowego Jorku 3 listopada 1913 r. Na Laponii, dołączając do męża Jana Gloda w Pittsburghu, Penn; najbliższy krewny brat Paweł Mroczko w Jasionce

Grabek Franciszek, 19 lat, Jasionka, przybył do Nowego Jorku 15 lipca 1913 r. Na Cesarz Wilhelma II, dołączając do wuja Jakuba Bala w Ralphton, Penn; najbliższa krewna Matka Anna Grabek w Jasionce

Grala Andrzej, 36 lat, Jasionka, przybył do Nowego Jorku 14 marca 1910 r. Na Gothland, dołączając do brata Wojciecha w Cambria, Penn; najbliższa krewna żona Maryanna w Jasionce

Grala Stanisław, 18 lat, Jasionka, przybył do Nowego Jorku 15 lipca 1913 r. Na Cesarz Wilhelma II, dołączając do wuja Kazimierza Króla w Johnstown, Penn; najbliższy krewny Ojciec Jan Grala w Jasionce

Grala Edward, 3 lata, Jasionka, przybyła do Nowego Jorku 3 listopada 1906 roku Na Kaiserin Auguste Victoria, dołączając do ojca Wojciecha Graly w Johnstown, Penn

Grala Genowefa, 10 miesięcy, Jasionka, przybyła do Nowego Jorku 3 listopada 1906 roku w Kaiserin Auguste Victoria, dołączając do ojca Wojciecha Graly w Johnstown, Penn.

Grala Jan, 27 lat, Jasionka, przybyła do Nowego Jorku 31 maja 1910 r. W Finlandii, dołącza do brata Andrzeja Grali w Johnstown, Penn

Grala Katarzyna, 27 lat, Jasionka, przybyła do Nowego Jorku 3 listopada 1906 r. Na Kaiserin Auguste Victoria, dołączając do męża Wojciecha Graly w Johnstown, Penn

Grala Marcin, 28 lat, Jasionka, przybył do Nowego Jorku 11 października 1913 roku Na Finlandii, dołączając do szwagra Adama Slezaka w Detroit, Mi; najbliższa krewna żona Anna w Jasionce

Grala Maria, 22 lata, Jasionka, przybyła do Nowego Jorku 31 maja 1900 roku Na Barbarossę, dołączając do siostrzenicy Sylwii Funsfield w Amsterdamie w Nowym Jorku

Grala Sebastyan, 18 lat, Jasionka, przybyła do Nowego Jorku 15 marca 1910 roku w Ameryce, dołączając do brata Jana w Johnstown, Penn; najbliższy krewny ojciec Wincenty w Jasionce

Grala Walenty, 20 lat, Jasionka, przybyła do Nowego Jorku 31 sierpnia 1901 roku w St. Louis, dołączając do siostry Na M. Graly w Amsterdamie w Nowym Jorku
Gut Regina, 22 lata, Jasionka, przybyła do Baltimore 31 maja 1913 roku Na Breslau, dołącza do szwagra Grzegorza Samana w Pittsburghu, Penn

Gut Rozalia, 26 lat, Jasionka, przybyła do Nowego Jorku 17 grudnia 1913 r. W Bremie, dołączając do szwagra Piotra Waltosza w Braddock, Penn; najbliższa względna Matka Kunegunda Gut

Guzek Wojciech, 26 lat, Jasionka, przybył do Nowego Jorku 14 sierpnia 1898 r. Na Tatarskiego Księcia, dołączając do Jana Witiza w Chicago, Illinois

Guzek Jan, 25 lat, Jasionka, przybył do Nowego Jorku 28 marca 1902 roku na Barcelonie, dołączając do kuzyna Jana Pukowicza w Johnstown, Penn.

Guzek Jan, 26 lat, Jasionka, przybył do Nowego Jorku 9 maja 1912 r. Na Cecilie Kronprinzess, dołączając do szwagra Marcina Slutecza w Chicopee, Msza; najbliższy krewny Ojciec Paweł w Jasionce

Guzek Maria, 20 lat, Jasionka, przybyła do Nowego Jorku 2 czerwca 1899 Na Pensylwanii, dołączając do kuzynki Maryanna Guzek w Chicopee, Mass.

Gut Regina, 22 lata Jasionka, przybyła do Nowego Jorku 21 maja 1903 roku na Breslau, dołączając do szwagra Grzegorza Samana w Pittsburghu, Pa.

Chlap Katarzyna, 17 lat, Jasionka, przybyła do Nowego Jorku 8 maja 1912 r. Na prezydenta Granta, dołączając do szwagra Stanisława Miklaszewskiego w Chicopee, Msza; najbliższy krewny Jan Chlap w Jasionce

Jakiela Andrzej, 24 lata, Jasionka, przybył do Nowego Jorku 14 marca 1910 roku w Kalifornii, dołączając do brata Pawła Kotłowskiego w Braddock, Penn; najbliższy krewny ojciec Jan Jakiela w Jasionce

Jakiela Błażej, 26 lat, Jasionka, przybyła do Filadelfii 1 lutego 1910 r. Na Merion, dołączając do kuzyna Pawła Wróbla w Braddock, Penn; najbliższa krewna żona Agnieszka

Jakiela Franz, 34 lata, Jasionka, przybyła do Nowego Jorku 11 czerwca 1903 roku Na Pretorii, dołącza do znajomego Walenty Szczurka w Braddock, Penn

Jakiela Jan, 33 lata, Jasionka, przybyła do Baltimore 26 stycznia 1902 w Weimarze, dołączając do brata Szymona w Mt. Pleasant, Penn

Jakiela Jan, 30 lat, Rowne (ur. W Jasionce), przybył do Filadelfii 15 października 1906 r. Na Haverford, dołączając do szwagra Hermanna Myrela w Reading w Pensylwanii

Jakiela Katarzyna, 18 lat, Jasionka, przybyła do Nowego Jorku 14 października 1912 roku Na Kaledonii, dołączając do przyjaciółki Barbary Szyszlak w Braddock, Penn; najbliższy krewny ojciec Jan w Jasionce

Jakiela Kazimierz, 35 lat, Jasionka, przybył do Filadelfii 1 lutego 1910 r. Na Merion, dołączając do przyjaciela Sebastyana Woltosza w Braddock, Penn; najbliższa krewna żona Maryanna

Jakiela Stanisław, 26 lat, Jasionka, przybyła do Filadelfii 1 lutego 1910 r. Na Merion, dołączając do przyjaciela Piotra Woltosza w Braddock, Penn; najbliższa krewna żona Wiktorya

Janicki Wawrzyniec, 19 lat, Jasionka, przybył do Nowego Jorku 8 maja 1903 r. Na Graf Waldersee, dołącza do znajomego w Brooklynie w Nowym Jorku

Kasiak Jan, 38 lat, Jasionka, przybył do Baltimore 6 marca 1905 Na Darmstadt, dołączając do brata Antoniego Kasiaka w Chicago, Illinois

Kasiak Jan, 40 lat, Jasionka, przybył do Nowego Jorku 15 marca 1910 r. W Ameryce, dołączając do siostry Ewy w Chicago, Illinois; najbliższa krewna żona Zofia w Jasionce

Kuszos Pawel, 40 lat, Jasionka, przybył Philadephia 1 lutego 1910 r. Na Merion, dołączając do przyjaciela Sebastyana Woltosza w Braddock, Penn; najbliższa krewna żona Anna Kuszos w Jasionce

Kotłowska Tekla, 24 lata, Jasionka, przybyła do Nowego Jorku 17 grudnia 1913 r. Na Bremie, dołącza do szwagra Piotra Woltosza w Braddock, Penn; najbliższy krewny brat F. Kotlowski W Jasionce

Kotłowski Michał, 27 lat, Jasionka, przybył do Filadelfii 1 lutego 1910 r. Na Merion, dołączając do brata Pawła w Braddock, Penn; najbliższa krewna żona Tekla w Jasionce

Kotłowska Regina, 26 lat, Jasionka, przybyła do Nowego Jorku 3 listopada 1913 r. W Laponii, dołączy do brata Pawła Kotłowskiego w Braddock, Penn; najbliższa krewna Matka Katarzyna w Jasionce

Krzos Paweł, 34 lata, Jasionka, przybył do Nowego Jorku 8 maja 1903 r. Na Graf Waldersee, dołącza do znajomego Feliksa Szczurka w Pittsburghu, Pensylwania

Kucharska Barbara, 25 lat, Jasionka, przybyła do Nowego Jorku 2 maja 1910 r. Na Kaledonii, dołączając do kuzyna Stefana Gloda w Braddock, Penn; najbliższy krewny Mama Salomea w Jasionce

Kucharska Julianna, 16 lat, Jasionka, przybyła do Nowego Jorku 25 listopada 1907 r. Na Barbarossę, dołączając do Matki Anny Kucharskiej w Pittsburghu, Penn; najbliższy krewny brat Adam Kucharski w Borysław

Kucharski Błażej, 29 lat, Jasionka, przybył do Nowego Jorku 22 marca 1902 r. Na Asyrii, dołączając do przyjaciela w Pensylwanii

Kucharski Szczepan, 25 lat, Jasionka, przybył do Nowego Jorku 10 czerwca 1905 r. Na Rhaetii, dołączając do szwagra Wojciecha Pilasa w Braddock, Penn.

Kuczuk Michal, 31 lat, Jasionka, przybył do Nowego Jorku 8 czerwca 1901 roku na Graf Waldersee, dołączając do siostry Anny w Troy w Nowym Jorku

Kulewicz Katarzyna, 27 lat, Jasionka, przybyła do Nowego Jorku 25 lutego 1913 r. Na Prinz Friedrich Wilhelm, dołączając do męża i ojca JanaKulewicza w Amsterdamie w Nowym Jorku; najbliższa krewna mama i babcia Marya Koncz w Jasionce. W towarzystwie córki Maryi 2 lata.

Lenkiewicz Jakob, 33 lata, Jasionka, przybył do Baltimore 28 maja 1896 r. Na Neckar, jadąc do Filadelfii, Pa.

Lenkiewicz Jakob, 40 lat, Jasionka, przybył do Nowego Jorku 14 marca 1910 roku Na Kalifornii, dołączając do siostry Pawła Kotłowskiego 111 3rd Street, Braddock, Penn; najbliższa krewna żona Rosalia w Jasionce. Spędziłem 2 lata w Ameryce 7 lat temu.

Marciniec Marya, 20 lat, Jasionka, przybył do Nowego Jorku 15 marca 1910 r. W Ameryce, dołączając do kuzyna Jana Piecucha w Amsterdamie w Nowym Jorku; najbliższa krewna Matka Anna Marciniec w Jasionce

Mroczek Michal, 17 lat, Jasionka, przybył do Nowego Jorku 14 marca 1910 r. Na Gothland, dołączając do brata Jana Stanki w Johnstown, Penn; najbliższy krewny Ojciec Wawrzyniec w Jasionce

Mroczka Jan, 18 lat, Jasionka, przybyła do Nowego Jorku 20 grudnia 1901 na Laurentian; dołączę do szwagra M. Gorchana w Johnstown, Penn.

Mroczka Jan, 19 lat, Jasionka, przybyła do Nowego Jorku 20 grudnia 1901 Na Laurentian; dołączę do brata Josepha Mroczki w Johnstown, Penn.

Mroczka Ludwika, 22 lata, Jasionka, przybyła do Bostonu 12 kwietnia 1921 roku na Susquehanna., Dołączając do wuja Jana Gloda w Pittsburghu, Pa; najbliższy krewny Ojciec Paul Mroczka w Jasionce

Ozug Aniela, 20 lat, Jasionka, przybył do Nowego Jorku 15 marca 1910 roku Na Ameryce, dołączając do ciotki Agnieszki Zucidlo w Pittsburghu, Penn; najbliższy krewny ojciec Jan Ozug w Jasionce

Parylak Franciszek, 26 lat, Jasionka, przybył do Nowego Jorku 14 marca 1910 roku w Kalifornii, dołączając do szwagra Sebastyana Woltosza w Braddock, Penn; najbliższa krewna żona Katarzyna w Braddock

Parylak Jan, 6 lat, Jasionka, przybył do Nowego Jorku 3 listopada 1913 r. Na Laponii, dołączając do ojca Franza Parylaka w Braddock, Penn; najbliższy krewny Wujek Sebastyan Woltosz w Jasionce

Parylak Katarzyna, 28 lat, Jasionka, przybyła do Nowego Jorku 3 listopada 1913 r. Na Laponii, dołączając do męża Franza Parylaka w Braddock, Penn; najbliższy krewny brat Sebastyan Woltosz w Jasionce

Parylak Marga, 19 lat, Jasionka, przybyła do Nowego Jorku 28 maja 1910 r. Na Kroonland

Parylak Petronela, 20 lat, Jasionka, przybyła do Nowego Jorku 30 marca 1909 r. Na Vaderland, dołączając do wuja Błażeja Szyszlaka w Braddock, Penn; najbliższa krewna Matka Katarzyna w Jasionce

Parylak Władysław, 3 lata, Jasionka, przybył do Nowego Jorku 3 listopada 1913 r. Na Laponii, dołączając do ojca  Franza Parylaka w Braddock, Penn; najbliższy krewny Wujek Sebastyan Woltosz w Jasionce

Piecuch Jan, 26 lat, Jasianta (Jasionka), przybył do Nowego Jorku 26 maja 1907 r. Na Batavii, dołączając do kuzyna Andrzeja Kowaka w Amsterdamie w Nowym Jorku

Piecuch Michał, 25 lat, Jasionka, przybył do Nowego Jorku 5 marca 1910 r. Na Zieten, dołączając do brata Jana Piecucha w Amsterdamie w Nowym Jorku; najbliższa względna żona Salomea Piecuch w Jasionce

Piecuch Salomea, 27 lat, Jasionka, przybył do Nowego Jorku 24 lutego 1913 r. Na Prinz Friedrich Wilhelm, dołączając do szwagra Antoniego Czyrka w Amsterdamie w Nowym Jorku; najbliższa krewna mama Katarzyna Piecuch w Jasionce

Pigura Mikołaj, 17 lat, Popardy, urodzony w Jasionce, przybył do Nowego Jorku 14 marca 1910 roku Na Kalifornii, dołączając do przyjaciela Szczepana Gloda w Braddock, Penn; najbliższa krewna Matka Anna Pigura w Popardy

Pileński Jan, 29 lat, Jasionka, przybył do Nowego Jorku 17 grudnia 1913 roku Na Bremie, dołączając do szwagra Josefa Tedzy w Johnstown, Penn; najbliższa krewna żona Maria w Jasionce

Pilenski Mateusz, 33 lata, Jasionka, przybył do Nowego Jorku 4 marca 1910 roku Na Finlandii, dołączając do brata Wojciecha w Kewkull, Illinois; najbliższa krewna żona Magdalena w Jasionce

Pokrzywa Jan, 17 lat, Jasionka, przybył do Nowego Jorku 13 października 1913 w Rotterdamie, dołączając do siostry Kunegunda w Passaic, New Jersey; najbliższa krewna mama Katarzyna w Jasionce

Pokrzywa Jan, 25 lat, Jasionka, przybyła do Nowego Jorku 2 czerwca 1910 r. Na Prezydent Grant, dołączając do brata Valenty Pokrzywa w Chicago, Illinois

Pokrzywa Karl, 40 lat, Jasionka, przybyła do Nowego Jorku 8 maja 1902 roku na Patricię, dołączając do szwagra Jana Ruszawskiego w Johnstown, Pa.

Pokrzywa Katarzyna, 17 lat, Jasionka, przybyła do Nowego Jorku 23 września 1913 r. Na Main, dołączając do przyjaciółki Wiktoryi Wiecek w Amsterdamie w Nowym Jorku; najbliższy krewny Mama Marianna Pokrzywa w Jasionce

Pokrzywa Marceli, 29 lat, Jasionka, przybył do Filadelfii 26 marca 1 900 Na Belgenland, jadąc do Johnstown, Pa.

Pokrzywa Marya, 18 lat, Jasionka, przybyła do Nowego Jorku 9 lutego 1907 r. Na Cassel, dołączając do siostry Maryanny Pietruszek w Chicago, Illinois

Pokrzywa Sebastyan, 28 lat, Jasionka; przybył do Nowego Jorku 23 sierpnia 1898 roku Na Friedrich der Grosse, dołączając do znajomych w Johnstown, Penn

Pokrzywa Stanisław, 24 lata, Jasionka, przybył do Nowego Jorku 11 października 1913 roku Na Finlandii, dołączając do szwagra Kazimierza Bolla w Johnstown, Penn; najbliższy krewny Ojciec Josef w Jasionce

Pokrzywa Walenty, 18 lat, Jasionka, przybyła do Nowego Jorku 4 marca 1910 roku w Finlandii, dołączając do wujka Wojciecha Pileńskiego w Kewkull, Illinois; najbliższy krewny ojciec Wojciech w Jasionce

Pokrzywa Walentz, 26 lat, Jasionka, przybył do Nowego Jorku 22 sierpnia 1905 r. Na Grosser Kurfurst, dołączając do kuzyna Franciszka Duzasa w Rutland, Vermont

Pokrzywa Wiktorya, 23 lata, Jasionka, przybyła do Nowego Jorku 11 kwietnia 1911 roku Na cesarz Wilhelm II, dołączając do kuzynki Bronislawy Wierciber w Chicago, Illinois; najbliższy krewny Mama Marcyanna w Jasionce

Pokrzywa Wojciech, 39 lat, Jasionka, przybyła do Nowego Jorku 2 czerwca 1899 roku Na Pensylwanii, dołączając do brata Pietro Kermaka w Johnstown, Penn.

Pokrzywa Wojciech, 18 lat, Jasionka, przybył do Nowego Jorku 15 marca 1910 roku w Ameryce, dołączając do brata Marcina Na Aurora w Nowym Jorku; najbliższy krewny Ojciec Karol w Jasionce

Pokrzywa Wojciech, 43 lata, Jasionka, przybyła do Nowego Jorku 2 lipca 1905 roku na Blucher, dołączając do brata Piotra Pokrzywa w Johnstown, PA.

Pokrzywa Wojciech, 35 lat, Jasionka, przybył do Nowego Jorku 27 lutego 1900 r. Na La Normandie, dołączając do kuzynki Walenty’ego Camburn w Johnstow

Probola Josef, 29 lat, Jasionka, przybyła do Nowego Jorku 3 listopada 1913 r. Na Laponii, dołączając do kuzynki Anny Baran w Chicago, Illinois; najbliższa krewna żona Marya w Jasionce

Szczurek Felix, 36 lat, Jasionka, przybył do Nowego Jorku 12 czerwca 1902 r. Na Patricię, dołączając do szwagra Stanisława Balsika w Pittsburghu, Penn.

Szczurek Franz, 38 lat, Jasionka, przybył do Nowego Jorku 8 kwietnia 1903 r. Na Belgravii, dołączając do kuzyna Feliksa Szczurka w Pittsburghu, Penn.

Szczurek Jakub, 38 lat, Jasionka, przybył do Nowego Jorku 27 października 1900 r. Na Graf Waldersee, dołączając do brata Stanisława w Banastore, Pa.

Szczurek Kataryna, 20 lat, Jasionka, przybył do Nowego Jorku 2 lipca 1921 r. Na Samland, dołączając do St. Folczyk w Southington, CT; najbliższa krewna Matka D. Szczurek w Jasionce

Szczurek Paweł, 28 lat, Jasionka, przybył do Nowego Jorku 21 marca 1903 r. Na Grosser Kurfurst, dołączając do przyjaciela Jędrzeja Chłapa w Braddock, Pa.

Szczurek Rosalia, 27 lat, Jasionka, przybyła do Nowego Jorku 20 lutego 1906 r. Na Ameryce, dołączając do znajomego Wojciecha Gloda w Hazleton, Penn.

Szczurek Stanisław, 25 lat, Jasionka, przybył do Nowego Jorku 19 października 1901 r. Na Furst Bismarck, dołączając do szwagra Martina Wrobela w Pittsburghu, Pa.

Szczurek Walenty, 24 lata, Jasionka, przybył do Nowego Jorku 19 października 1901 roku na Furst Bismarck, dołączając do przyjaciela Martina Wróbla w Pittsburghu, Penn.

Szyszlak Adam, 26 lat, Jasionka, przybył do Nowego Jorku 29 maja 1905 r. Na Armenii, dołączając do brata Wojciecha Szyszlaka w Braddock, Pa.

Szyszlak Barbara, 33 lata, Jasionka, przybyła do Nowego Jorku 30 marca 1909 roku na Vaderland, dołączając do męża Błażeja Szyszlaka w Braddock, Penn.

Szyszlak Barbara, 18 lat, Jasionka, przybyła do Nowego Jorku 14 października 1912 r. Na Kaledonii, dołączając do ciotki Małgorzaty Szyszlak w Chicago, Illinois; najbliższy krewny ojciec Wojciech Szyszlak w Jasionce

Szyszlak Błażej, 31 lat, Jasionka, przybył do Nowego Jorku 1 marca 1905 r. Na Grosser Kurfurst, dołączając do kuzyna Ludwiga Sroki w Pittsburghu, Penn.

Szyszlak Barbara, 19 lat Jasionka, przybyła do Nowego Jorku 1 marca 1905 r. Na Grosser Kurfurst, dołączając do siostry Mary Kogut w Meriden, CT

Szyszlak Franciszek, 16 lat, Jasionka, przybył do Nowego Jorku 10 marca 1906 r. Na Main, dołączając do brata Jędrzeja Grodza w McKeesport, Penn.

Szyszlak Honorata, 25 lat, Jasionka, przybyła do Nowego Jorku 2 maja 1910 r. Na Kaledonii, dołączając do kuzyna Stefana Gloda w Braddock, Penn; najbliższa krewna Matka Maryanna Szyszlak w Jasionce

Szyszlak Jan, 9 lat, Jasionka, przybył do Nowego Jorku 30 marca 1909 r. Na Vaderland, dołączając do ojca Błażeja Szyszlaka w Braddock, Penn.

Szyszlak Jędrzej, 48 lat, Jasionka, przybył do Baltimore 28 maja 1896 r. Na Neckar, jadąc do Phildelphia, Pa.

Szyszlak Małgorzata, 30 lat, Jasionka, przybyła do Nowego Jorku 26 czerwca 1904 r. Na Moltke, dołącza do szwagra Piotra Belczyka w Elisabethport, New Jersey

Szyszlak Paweł, 20 lat, Jasionka, przybył do Nowego Jorku 22 września 1912 r. W Kolumbii, dołączając do szwagra Jana Przywara w Pittsburghu, Penn; najbliższy krewny ojciec Wojciech Szyszlak w Jasionce

Szyszlak Stanisław, 3 lata, Jasionka, przybył do Nowego Jorku 30 marca 1909 r. Na Vaderland, dołączając do ojca Błażeja Szyszlaka w Braddock, Penn.

Szyszlak Wojciech, 18 lat ,, Jasionka, przybył do Nowego Jorku 17 maja 1903 roku na Arkadii, dołączając do znajomego Marcina Wróbla w Pittsburghu, Penn.

Szyszlak Wojciech, 41 lat, Jasionka, przybył do Nowego Jorku 1 marca 1905 r. Na Grosser Kurfurst, dołączając do kuzynki Michaliny Saman w Pittsburghu, Penn. Był w USA od 1900 do 1903 roku.

Szyszlak Zofia, 20 lat, Jasionka, przybyła do Nowego Jorku 21 czerwca 1901 roku na Pensylwanii, dołączając do szwagierki w Elizabethport, New Jersey

Turek Anna, 29 lat, Jasionka, przybyła do Nowego Jorku 26 czerwca 1904 na Moltke, dołącza do szwagra Piotra Belczyka w Elisabethport, New Jersey

Turek Barbara, 23 lata Jasionka, przybyła do Nowego Jorku 14 maja 1907 roku na Finlandii, dołączając do męża Josefa Turka w Elizabethport, New Jersey

Turek Josef, 31 lat, Jasionka przybył do Nowego Jorku 27 marca 1910 roku na Kolumbii, by dołączyć do szwagra Josefa Karczewskiego w Elisabethport, New Jersey; najbliższa krewna żona Barbara Turek w Jasionce

Turek Maryanna, 24 lata, Lubatowa, przybyła do Nowego Jorku 18 marca 1902 r. na Renem, dołączając do siostry Kathy Turek w Meriden, CT

Turek Michael, 34 lata, Lubatowa, przybył do Nowego Jorku 13 sierpnia 1901 roku Na Friedrich der Grosse, dołączając do brata Maczela w McKeesport, Penn.

Turek Tomasz, 37 lat, Jasionka, przybył do Baltimore 10 lutego 1905 r. Na Weimarze, dołączając do szwagra Pawła Kowala w Pittsburghu, Penn.

Turek Wawrzyniec, 28 lat, Jasionka, przybył do Nowego Jorku 18 czerwca 1913 roku na Imperatora, dołączając do szwagierki Katarzyny Zrups w Elizabethport, New Jersey; najbliższa krewna żona Apolonia Turek w Jasionce

Welcer Wojciech, 23 lata, Jasionka, przybył do Filadelfii 1 lutego 1910 roku na Merion, dołączając do przyjaciela Jana Ciekleńskiego w Braddock,Penn; najbliższy krewny brat Tomasz w Jasionce

Welcer Josef, 20 lat, Jasionka, przybył do Nowego Jorku 15 kwietnia 1901 roku na Fenicji, dołączając do brata Wawrzyńca Welcera w Johnstown, Penn.

Wiecek Jędrzej, 30 lat, Jasionka, przybył do Nowego Jorku 21 lutego 1906 r. Na Zelandii, dołączając do przyjaciela Grzegorza Drzola w Johnstown, Penn.

Wiecek Piotr, 18 lat, Jasionka, przybył do Nowego Jorku 23 września 1913 r. Na Main, dołączając do brata Walentego w Amsterdamie w Nowym Jorku; najbliższa krewna Mama Katarzyna Więcek w Jasionce

Wiecek Walenty, 19 lat, Jaciorka (Jasionka), przybył do Nowego Jorku 12 listopada 1906 r. Na Neckar, dołączając do brata Jana Wiecka w Johnstown, Pa.

Wisz Wojciech, 18 lat, Jasionka, przybył do Nowego Jorku 15 lipca 1913 r. Na cesarza Wilhelma II, dołączając do brata Stanisława Wisza w Johnstown, Penn; najbliższy krewny ojciec Martin w Jasionce

Woltosz Franz, 33 lata, Jasionka, przybył do Nowego Jorku 8 kwietnia 1903 roku na Belgravii, dołączając do kuzyna Wojciecha Szyszlaka w Pittsburghu, Penn.

Woltosz Jan, 45 lat, Jasionka, przybył do Nowego Jorku 1 października 1903 r. Na Patricię, dołączając do brata Franciszka Woltosza w Braddock, Pa.

Woltosz Piotr, 22 lata, Jasionka, przybył do Baltimore 15 lutego 1907 roku w Darmstadt, dołączając do brata Sebastiana w Braddock, Penn.

Woltosz Sebastian, 28 lat, Jasionka, przybył do Nowego Jorku 30 maja 1905 w Hamburgu, dołączając do przyjaciela Jędrzeja Kotłowskiego w Elizabethport, New Jersey

Woltosz Michał, 24 lata, Jasionka, przybył do Baltimore 11 września 1902 roku na Hanowerze, dołączając do brata Petera Woltosza w Pittsburghu, Pa.

Wróbel Marcin, 25 lat, Jasionka, przybył do Baltimore 15 maja 1907 r. Na Darmstadt, dołączając do brata przyrodniego Tomasza Turka w Braddock, Penn.

Wróbel Marcin, 24 lata, Jasionka, przybył do Baltimore 10 sierpnia 1899 roku na Willehad

Wróbel Paweł, 40 lat, Jasionka, przybył do Baltimore 15 lutego 1907 roku na Darmstadt, dołączając do brata przyrodniego Tomasza Turka w Braddock, Penn.

Wrzos Paweł, 34 lata, Jasionka, przybył do Nowego Jorku 9 maja 1903 r. Na Graf Waldersee, dołączając do znajomego Felixa Szczurka w Pittsburghu, Pa.

Ziemba Marcin, 40 lat, Rawki, urodzony w Jasionce, przybył do Nowego Jorku 14 marca 1910 r. W Ameryce; najbliższa krewna żona Anna Ziemba w Jasionce, dołącza do szwagra Jana Rupiszewskiego w Chicago, Illinois

Zucidlo Agnieszka, 25 lat, Jasionka, przybyła do Nowego Jorku 22 czerwca 1904 r. W Bremie, dołączając do szwagra Ludwika Pentkowskiego w Pittsburghu, Pa.

Zbigniew Chłap

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*