Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego

Gmina Dukla przystępuje do sporządzenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Cergowa i Jasionka.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa, przyjmowanym w formie uchwały rady gminy. Określa on przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowę terenu, a także rozmieszczenie nowych inwestycji. Podjętą Uchwałą Nr VII/48/19 z dnia 29 marca 2019 roku, Gmina Dukla zamierza przystąpić do sporządzenia takiego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w Cergowej i Jasionce.

Dla mieszkańców tych miejscowości zmiana planu zagospodarowania przestrzennego jest o tyle istotna, że wiele działek rolnych może zostać przekształconych na budowlane, skutkiem czego jest możliwość nowej zabudowy. Obydwa sołectwa zostały podzielone na 17 obszarów, na terenie których ustalone zostaną nowe zasady zabudowy i zagospodarowania.

mapaMieszkańcy Cergowej i Jasionki zainteresowani zmianą zagospodarowania przestrzennego swoich nieruchomości proszeni o zapoznanie się ze sporządzonym planem, a w przypadku uwag mogą zgłaszać pisemne wnioski w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dukli przy ul. Trakt Węgierski 11. Organem odpowiedzialnym za rozpatrzenie wniosków jest Burmistrz Dukli, a termin ich składania upływa 24 maja 2019 roku.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*