Rada Sołecka wybrana

W niedzielę 14 kwietnia w Domu Ludowym w Jasionce odbyło się zebranie wiejskie, którego celem był wybór nowej Rady Sołeckiej.

Zebranie otworzył nowy sołtys Jasionki Adam Szczurek, który powitał przybyłych mieszkańców oraz podziękował za poparcie w wyborach sołtysa. Następnie przystąpiono do uchwalenia prawomocności zebrania oraz ustalenia porządku obrad. Na przewodniczącego zebrania wybrano nowego sołtysa, a protokolantem została Halina Głód. Kolejnym punktem porządku zebrania było podjęcie uchwały w sprawie liczby członków Rady Sołeckiej. Mieszkańcy Jasionki zdecydowali, że 7 członków wejdzie w skład Rady, która przez 5-letnią kadencję będzie wspierać działalność Sołtysa. Następnie wybrano 3-osobową Komisję Skrutacyjną, która zebrała kandydatury członków do Rady Sołeckiej. Nie wszyscy jednak wyrazili zgodę na swą kandydaturę, a Ci, których odpowiedź była pozytywna znaleźli się na kartach przygotowanych przez komisję. Po przeprowadzonym głosowaniu i przeliczeniu głosów Janina Cypara – przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedstawiła wyniki wyborów. Mieszkańcy dyskutowali także o bieżących sprawach sołeckich, po czym zakończono zebranie.

IMG_3261 (Copy)

W skład Rady Sołeckiej weszli:
1. Paweł Szczurek – 54 głosy;
2. Wiesław Rachfał – 54 głosy;
3. Wacław Lorenc – 54 głosy;
4. Krzysztof Matusik – 52 głosy;
5. Rafał Jakieła – 51 głosów;
6. Mariusz Wróbel – 50 głosów;
7. Michał Zając – 43 głosy.

Do zadań Rady Sołeckiej należy:
1. współpraca z Sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw Sołectwa;
2. wspomaganie działalności Sołtysa poprzez wydawanie opinii;
3. współpraca w przygotowywaniu projektów porządku obrad Zebrania Wiejskiego;
4. występowanie wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców Sołectwa w rozwiązywaniu jego problemów i realizacji zadań Gminy;
5. inicjowanie działań społecznie użytecznych i współdziałania z organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji prowadzonych zadań;
6. realizacja innych zadań przewidzianych w przepisach prawa.

IMG_32533 (Copy)

Sołtys i Rada Sołecka zamierza kontynuować dobre projekty rozpoczęte przez swoich poprzedników oraz realizować Plan odnowy miejscowości Jasionka na lata 2014-2020, w treści którego jest wiele lokalnych inicjatyw jakie przyczynią się do rozwoju Jasionki.

10 komentarzy do Rada Sołecka wybrana

    • Jeśli będą zarośnięte, a nikt nie będzie robił nic w tym temacie to oczywiście, że pokażemy 😉

  1. Gmina teraz pieniądze przeznacza na dom kultury stowaźyszenia kółko rolnicze w Łękach Dukielskich a na inne miejscowości juź brak!

  2. Trzeba dodać, że Gmina Dukla przeznaczyła już min. 800 tys. zł na budynek w Łękach D, który nie jest własnością gminy lecz stowarzyszenia. Dziwne, że na podstawowe potrzeby mieszkańców jakoś nigdy nie ma pieniędzy. Wykoszenie poboczy nie kosztuje przecież majątek.

    • Trzeba również dodać, że nie jesteśmy przedstawicielami Gminy Dukla i nie mamy nic wspólnego z działaniami tejże instytucji. Dodatkowo tematyka tego artykułu nie dotyczy budżetu Gminy Dukla, więc komentarze nie na temat nie będą publikowane.

Komentowanie jest wyłączone.