Rada Sołecka wybrana

W niedzielę 14 kwietnia w Domu Ludowym w Jasionce odbyło się zebranie wiejskie, którego celem był wybór nowej Rady Sołeckiej.

Zebranie otworzył nowy sołtys Jasionki Adam Szczurek, który powitał przybyłych mieszkańców oraz podziękował za poparcie w wyborach sołtysa. Następnie przystąpiono do uchwalenia prawomocności zebrania oraz ustalenia porządku obrad. Na przewodniczącego zebrania wybrano nowego sołtysa, a protokolantem została Halina Głód. Kolejnym punktem porządku zebrania było podjęcie uchwały w sprawie liczby członków Rady Sołeckiej. Mieszkańcy Jasionki zdecydowali, że 7 członków wejdzie w skład Rady, która przez 5-letnią kadencję będzie wspierać działalność Sołtysa. Następnie wybrano 3-osobową Komisję Skrutacyjną, która zebrała kandydatury członków do Rady Sołeckiej. Nie wszyscy jednak wyrazili zgodę na swą kandydaturę, a Ci, których odpowiedź była pozytywna znaleźli się na kartach przygotowanych przez komisję. Po przeprowadzonym głosowaniu i przeliczeniu głosów Janina Cypara – przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedstawiła wyniki wyborów. Mieszkańcy dyskutowali także o bieżących sprawach sołeckich, po czym zakończono zebranie.

IMG_3261 (Copy)

W skład Rady Sołeckiej weszli:
1. Paweł Szczurek – 54 głosy;
2. Wiesław Rachfał – 54 głosy;
3. Wacław Lorenc – 54 głosy;
4. Krzysztof Matusik – 52 głosy;
5. Rafał Jakieła – 51 głosów;
6. Mariusz Wróbel – 50 głosów;
7. Michał Zając – 43 głosy.

Do zadań Rady Sołeckiej należy:
1. współpraca z Sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw Sołectwa;
2. wspomaganie działalności Sołtysa poprzez wydawanie opinii;
3. współpraca w przygotowywaniu projektów porządku obrad Zebrania Wiejskiego;
4. występowanie wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców Sołectwa w rozwiązywaniu jego problemów i realizacji zadań Gminy;
5. inicjowanie działań społecznie użytecznych i współdziałania z organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji prowadzonych zadań;
6. realizacja innych zadań przewidzianych w przepisach prawa.

IMG_32533 (Copy)

Sołtys i Rada Sołecka zamierza kontynuować dobre projekty rozpoczęte przez swoich poprzedników oraz realizować Plan odnowy miejscowości Jasionka na lata 2014-2020, w treści którego jest wiele lokalnych inicjatyw jakie przyczynią się do rozwoju Jasionki.

10 komentarzy do Rada Sołecka wybrana

  1. Trzeba dodać, że Gmina Dukla przeznaczyła już min. 800 tys. zł na budynek w Łękach D, który nie jest własnością gminy lecz stowarzyszenia. Dziwne, że na podstawowe potrzeby mieszkańców jakoś nigdy nie ma pieniędzy. Wykoszenie poboczy nie kosztuje przecież majątek.

    • Trzeba również dodać, że nie jesteśmy przedstawicielami Gminy Dukla i nie mamy nic wspólnego z działaniami tejże instytucji. Dodatkowo tematyka tego artykułu nie dotyczy budżetu Gminy Dukla, więc komentarze nie na temat nie będą publikowane.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*