Znamy termin wyborów

Jeszcze niedawno pasjonowaliśmy się wyborami burmistrza i radnych gminy Dukla. Ich wyniki już znamy, przyszedł więc czas na wybory jednostek pomocniczych gminy, czyli wybory sołtysów.

22 lutego 2019 r. Burmistrz Gminy Dukla wydał zarządzenie w sprawie wyborów organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Dukla, które odbędą się 24 marca 2019 r. w godzinach 8:00 – 15:00.

Szczegółowe terminy wyborów organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Dukla określa poniższy kalendarz wyborczy:

L.P. Czynność Termin
1. Podanie do publicznej wiadomości zarządzenia Burmistrza o zarządzeniu wyborów 22 luty 2019 r
2. Zgłoszenie kandydatów na sołtysów do dnia 6 marca 2019 do godz. 15:00
3. Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych do dnia 6 marca 2019 do godz. 15:00
4. Podanie do publicznej wiadomości obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach na sołtysów 8 marca 2019
5. Powołanie obwodowych komisji wyborczych do dnia 12 marca 2019 do godz. 15:00
6. Sporządzenie spisu wyborców do dnia 21 marca 2019
7. Przekazanie obwodowym komisjom wyborczym spisów wyborców 24 marca 2019
8. Przeprowadzenie głosowania we wszystkich jednostkach pomocniczych Gminy Dukla w dniu 24 marca 2019 godz. 8:00 – 15:00

Szczegółową procedurę wyborów określa statut sołectwa Jasionka. Zgłoszenie kandydata na sołtysa powinno nastąpić w formie pisemnej i być poparte przez 20 wyborców na stałe zamieszkałych w sołectwie. Zgłoszenie powinno ponadto określać imię i nazwisko, adres zamieszkania, wiek oraz wykształcenie kandydata. Do każdego zgłoszenia należy dołączyć ponadto pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie i przetwarzanie danych osobowych.

Gospodarze sołectwa Jasionka od 1990 roku:
1990 – 1993
 – Szczurek Józef
1993 – 1996 – Głód Zbigniew
1996 – 2000 – Głód Zbigniew
2000 – 2003 – Kulawiak Stefan
2003 – 2006 – Głód Zbigniew
2006 – 2010 – Głód Zbigniew
2010 – 2014 – Głód Zbigniew
2014 – 2018 – Głód Zbigniew

1 Komentarz do Znamy termin wyborów

Komentowanie jest wyłączone.