Demografia Jasionki i gminy Dukla

Na koniec 2018 roku gmina Dukla liczyła 14 578 mieszkańców. Wciąż utrzymuje się tendencja spadkowa liczby ludności w stosunku do lat poprzednich.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku liczba mieszkańców Gminy Dukla wynosi 14 578, w tym: 7 404 kobiet i 7174 mężczyzn. Zanotowano 149 urodzeń i 157 zgonów, co sprawia że po raz kolejny przyrost naturalny jest ujemny. Od kilku lat zauważyć można tendencję systematycznie malejącej liczby ludności w Gminie Dukla. 10 lat temu liczba mieszkańców gminy wynosiła jeszcze prawie 15 tys. (14 926 mieszkańców bez sołectw włączonych do gminy Jaśliska), a w roku ubiegłym liczba ludności wynosiła już 14 632.  W porównaniu zeszłego roku, do najnowszych danych liczba mieszkańców wzrosła tylko w 8 z 22 sołectwach gminy Dukla: w Barwinku z 265 na 268, Nadolu z 537 na 544, Nowej Wsi ze 161 na 162, Ropiance z 11 na 12, Tylawie z 403 na 406, Wietrznie z 827 na 832, Zboiskach z 416 na 419 i Zyndranowej ze 125 na 127. W pozostałych miejscowościach liczba mieszkańców pozostała niezmienna lub zmalała. Liczba mieszkańców, ilość urodzeń i zgonów w poszczególnych miejscowościach gminy podaje poniższa tabela.

Demografia Gminy Dukla według stanu na dzień 31.12.2018 roku

L.P.

Miejscowość Liczba mieszkańców Liczba urodzeń Liczba zgonów Przyrost naturalny
1. Barwinek

268

4 3 1
2.

Cergowa

1347 14 19

-3

3.

Chyrowa

101 1 2

-1

4.

Dukla

2060 20 12

8

5.

Głojsce

771 7 6

1

6.

Iwla

733 7 12

-5

7.

Jasionka

1176 14 12

2

8.

Lipowica

267 4 4

0

9.

Łęki Dukielskie

1615 21 32

-11

10.

Mszana

264 1 3

-2

11.

Nadole

544 2 3

-1

12.

Nowa Wieś

162 1 1

0

13.

Olchowiec

59 1 1

0

14.

Ropianka

12 0 0

0

15.

Równe

1888 19 23

-4

16. Teodorówka

1073

9 6

3

17. Trzciana

223

1 2

-1

18.

Tylawa

406 2 3

-1

19.

Wietrzno

832 11 10

-1

20.

Zawadka Rymanowska

231 1 2

-1

21.

Zboiska

419 7 2

5

22.

Zyndranowa

127 2 1

1

RAZEM

14578 149 157

-8

Źródło: DPS

Liczba mieszkańców Jasionki od 2010 roku maleje. W roku 2010 mieliśmy dość duży, jak na obecne czasy, przyrost naturalny +14 (20 urodzeń, 6 zgonów). Od tamtego okresu do roku 2018 przyrost naturalny był ujemny, najniższy w 2014 roku. Liczba mieszkańców, ilość urodzeń i zgonów w poszczególnych latach podaje poniższa tabela.

Demografia Jasionki wg stanu na dzień 31 grudnia danego roku

Rok Liczba mieszkańców Liczba urodzeń Liczba zgonów Przyrost naturalny
2008 1235 10 8 2
2009 1235 15 12 3
2010 1244 20 6 14
2011 1229 7 17 -10
2012 1228 13 15 -2
2013 1226 10 14 -4
2014 1226 5 19 -14
2015 1197 9 16 -7
2016 1184 13 16 -3
2017 1176 12 14 -2
2018 1176 14 12

2